Show simple item record

dc.contributor.authorBényi, Annamária
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10832/219
dc.description.abstractAz emberi tevékenység előidézte természetellenes folyamatok életünk mindennapi problémáivá váltak, megoldásukhoz a tudományok integrálása, komplex látásmód, összefogás szükséges. E dolgozat keretében a vidékfejlesztés és az ökológiai szemlélet (ezen belül hangsúlyosan az ökológiai szemléletű állattenyésztés) alapelveinek egymással való kapcsolatát vizsgálom, és azt, hogy ez a kapcsolatrendszer hogyan szolgálhatja a fenntartható fejlődést, és a vidék (ezen keresztül egy ország) életminőségének javulását. Hazánkban a falu, a tanyavilág, az állattenyésztés hajdanán virágkorát élte, de az elmúlt 60 év politikai, gazdasági változásai, és az Európai Unióhoz való csatlakozás okozta változó körülményekhez az országnak nem sikerült alkalmazkodnia. A vidék elnéptelenedése, elöregedése, szociális körülményeinek romlása tapasztalható. A nagyüzemi állattenyésztés koncepciójának térhódítása, a multinacionális élelmiszerláncok fokozódó nyomása, a közép-, és kistermelői rétegek ellehetetlenülése figyelhető meg. A kétes származású élelmiszerek bizalmatlanságot szülnek, nő az egészséges táplálkozás, az ökotermékek iránti érdeklődés. Az ökológiai szemléletű gazdálkodás, mint speciális termesztés-technológia, és mint környezet orientált szemlélet előre törése támogatandó érdekünk. Egyik legfontosabb feladat a gazdakörök ösztönzése kis-, és középüzemek megtartására és létrehozására, ami a helyben termelt alapanyagokból előállított piacképes, ellenőrzött minőségű és származású élelmiszernyerés alapja. Ez után helyi kereskedelmi kapcsolatok, majd kereskedelmi láncok létrehozásával válnának kiiktathatóvá a közvetítői kapcsolatok. Mindezt a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és értékesítés feltételeit meghatározó 14/2006. (II. 16.) FVM-EüM-ICSSZEM rendelet figyelembe vételével. Fontosak még a konkrét, rövid távon megvalósítható intézkedések, melyeket már megvalósult, és még folyamatban lévő tervezetek, programok példáznak. Magyarország Európai Uniós támogatási rendszerébe való beilleszkedése ellentmondásos, de a vidék fejlődését szolgáló támogatások (ÚMVP) sokrétű lehetőséget biztosítanak, melyek kihasználása fokozott odafigyelést érdemel. A falusi turizmus akár szállásadáshoz kapcsolódóan, akár anélkül hagyományaink, őshonos állataink, a vidék hangulatának csalogató mivoltára alapozva teremthet munkahelyet, hozzájárulhat állatállományunk növekedéséhez, és szolgálhatja a helyi infrastruktúra fejlődését. A helyi piacok és vidéki rendezvények, hagyományőrző programokhoz kapcsolódó vásárok megismertetik az emberekkel a helyben termelt ökotermékek termesztésbeli, ízbeli, eltarthatóságbeli tulajdonságait, közvetlen kapcsolatot teremtve termelő és vásárló között. Ezek propagálása azért elengedhetetlen, mert Magyarországon az öko-termékek 90%-a exportra kerül. Természet adta lehetőségeink közül a legelők kihasználása kiemelkedő jelentőségű kell, hogy legyen. A természetkímélő módon végrehajtott kaszálás, gyepfenntartás, őshonos állatfajaink legeltetése – ökoturisztikai, bioélelmiszer-előállítási és néphagyományőrző vonzata miatt is – fontos irányvonal. A megújuló energiák is az ökológiai termék-előállítás rendszerébe illeszthető tényezők, hazai adaptációjuk még kezdeti stádiumban van.hu
dc.language.isohuhu
dc.subjectÁllattenyésztéshu
dc.subjectVidékfejlesztéshu
dc.subjectÖkológiahu
dc.subjectÖkológiai állattartáshu
dc.subjectSeregi János (supervisor)hu
dc.subjectAnimal breedingen
dc.subjectRural developmenten
dc.subjectEcologyen
dc.subjectEcological animal keepingen
dc.titleAz ökológiai szemléletű állattenyésztés és a vidékfejlesztés kapcsolatahu
dc.typeThesisen
dc.identifier.accessionnumB-9285


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record